Bảng xếp hang thu nhập đầu người khối Asean 1. Singapore 2. Brunei 3. Malaysia 4. Thái Lan 5. Indonesia 6. Philippines 7. Việt Nam 8. Lào 9. Campuchia 10.

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://kuherbal.com/category/tong-hop

Author

Write A Comment