Word 2016 bài 3: Cách xoay ngang trang word, copy bảng từ excel vào word

2 Comments

  1. lần sau làm clip, anh nên xem xét kỹ lưỡng và test trước. tránh mất thời gian mấy chỗ quên này nọ rồi nhầm này nọ.
    ý kiến riêng. cảm ơn đóng góp video của anh !

  2. muốn chuyển hình ảnh thành chữ trong word để chỉnh sửa thì làm sao vậy anh,giúp e với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *