Liên quan đến vụ đầu độc hơn 10ha rừng thông với khoảng 3.400 cây thông 3 lá trên 17 năm tuổi tại tiểu khu 292 nằm trên địa bàn xã Tân Thanh (huyện…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Author

Write A Comment