Viêm lộ tuyến cổ tử cung không chừa một ai

1 Comment

  1. em khám bệnh em bệnh diêm lỗi tuyên cắt mụt tri được 10 ngày em quan hệ thi thấy ra máu cho em hỏi có sau khong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *