Vì sao Nguyễn Phú Trọng giao sinh mệnh mình cho Nguyễn Thị Kim Tiến?Đăng ký để xem nhiều Video:
Sức khỏe của cán bộ là vô cùng quan trọng, ủy ban chăm sóc sức khỏe trung ương là một tổ chức làm nhiệm vụ chính trị cho những thế lực chính trị. Tổ chức này sẽ bảo vệ sức khỏe những ai cần bảo vệ và nó sẽ thuốc ai cần phải thuốc. Nó là con dao 2 lưỡi.
#HTVN #NguyenThiKimTien #NguyenPhuTrong

Xem thêm các video Sức Khỏe khác: https://kuherbal.com/category/suc-khoe

4 Comments

  1. Sức khỏe của cán bộ là vô cùng quan trọng, ủy ban chăm sóc sức khỏe trung ương là một tổ chức làm nhiệm vụ chính trị cho những thế lực chính trị. Tổ chức này sẽ bảo vệ sức khỏe những ai cần bảo vệ và nó sẽ thuốc ai cần phải thuốc. Nó là con dao 2 lưỡi.

  2. Thời kỳ này là bới móc.nhau, câu chuyện nó là như vậy !!!
    Cần phải bới móc ! Nếu ai đó biết mình làm sai ! Toii khuyên các bạn hướng thiện " iphone 5 HN VN – 16 – 19 – 2019 "

  3. Phúc lên sẽ lôi mấy thằng bán nước, Hán gian ra làm thịt! Nhân dân sẽ nức lòng!

  4. Dân đâu có ngu mất chức lâu rồi nghe chưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *