Vẽ mũi tên trong photoshop

5 Comments

  1. nói lắp bắp vkl địt cụ xem như đầu buồi

  2. làm video hướng dẫn mà âm lượng nhỏ vậy cũng làm, như kiểu sợ ngta nghe ak

  3. hay lắm mình đang cần nhưng chú ý âm thanh

  4. âm lượng quá nhỏ. như hấp hối để tăt thở

  5. Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình đang cần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *