ứng dụng công nghệ 4.0 bằng tool SmartAgency trong BHNTCơn lốc ứng dụng công nghệ 4.0 bằng tool SmartAgency đang tiến rất gần đến Smartphone của lực lượng kinh doanh Chubb Life hiện nay!

Năm 2006, Chubb Life đã làm nên một cuộc cách mạng về sản phẩm trong ngành BHNT Việt Nam với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.
Năm 2019 tiếp tục là cuộc cách mạng về công nghệ hướng tới việc nâng tầm hình ảnh Nhà tư vấn tài chính bảo hiểm chuyên nghiệp của Chubb Life trong thời đại 4.0.

Chỉ 1 cú chạm tay, sức mạnh của #SmartAgency với đầy đủ các tính năng công nghệ hiện đại sẽ thay đổi thói quen hằng ngày của đội ngũ kinh doanh nhằm quản lý công việc một cách hiệu quả, mang đến những trải nghiệm thú vị nhất cho khách hàng.

CHUBB LIFE TRONG THỜI ĐẠI SỐ – KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *