Trị mụn: Ép mướp đắng lấy nước rồi đông đá, chà đến đâu sạch mụn đến đó.

2 Comments

  1. Vậy mỗi ngày thoa mấy lần vậy

  2. Có bắt nắng kh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *