Trần Quốc Khánh: Phiên tòa chụp mũ thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh là vi hiến…Số 11: Với tư cách cá nhân, tôi Trần Quốc Khánh tuyên bố ứng cử chức danh chủ tịch Quốc hội (chủ tịch nghị viện) hoặc chủ tịch Nước (tổng thống)…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *