Top 3 Kiểu Tóc Cho Khuôn Mặt Dài Gầy 2019 Đẹp Nhất Cho Nàng

4 Comments

  1. Mặt dài gầy nên để tóc kiểu gì ạ

  2. Mặt gầy nên để tóc kiểu j ạ

  3. 2k4 mặt dài gầy cắt tóc ngắn xoăn xù nhẹ….ai cx ns già

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *