Tóc xoăn ngắn dành cho người tóc mỏng(salon tóc phương thuỳ)0973345896Tóc xoăn ngắn cho các cô tóc mỏng
🇻🇳Salon tóc phương thuỳ🇻🇳
☎️0985135262
☎️0973345896
Đc:Phố cầu,nhã nam,tân yên,bg
Facebook:
Fanpage:
✔️nhận dạy nghề tạo mẫu tóc nam nữ!

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/giai-tri

2 Comments

  1. Cho hỏi Mẫu này uốn lạnh hay uốn nóng vậy

  2. https://m.facebook.com/profile.php?id=100007080073859&__xts__%5B0%5D=12.%7B%22unit_id_click_type%22%3A%22graph_search_results_item_in_module_tapped%22%2C%22click_type%22%3A%22result%22%2C%22module_id%22%3A0%2C%22result_id%22%3A100007080073859%2C%22session_id%22%3A%22ce236544622459d95136afc2d6c5a0a2%22%2C%22module_role%22%3A%22ENTITY_USER%22%2C%22unit_id%22%3A%22browse_rl%3Adb10bb2f-789e-fd17-9ad9-a10d489a1470%22%2C%22browse_result_type%22%3A%22browse_type_user%22%2C%22unit_id_result_id%22%3A100007080073859%2C%22module_result_position%22%3A11%7D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *