Tóc mái tóc hai bên mưu mẹo của Hàn Quốc how to cut korean side bang hairline cut

3 Comments

  1. Anh ưi mái bay của chị đó có uốn ko hay chỉ cắt thui vậy a. nếu uốn thì là trục mấy vậy ạ. Sẵn cho e xin cái địa chỉ salon. E cũng muốn làm giống vây .đẹp qué 😍😍😍😍

  2. Uốn đuôi trục bnhiu vs đi thuốc cao bnhiu v a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *