Tóc dập phồng, uốn ngọn, nhuộm highlight màu vàng ánh kim, light màu vàng sáng

4 Comments

  1. Cho e hõi móc như z la bao nhju

  2. vàng rêu

  3. Nhuộm rồi mới uốn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *