Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được coi là trục “xương sống” theo chiều bắc – nam của khu vực phía tây hồ Tây, Hà Nội. Cuối tháng 6 vừa qua, dự án…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Author

Write A Comment