Tinh dầu bưởi, dầu gội bưởi

2 Comments

  1. Chai mau xanh mjk dung rùi tóc sơ khô gãy nhiêu lam ạ

  2. Bao tiền một bộ hả em, liên hệ zalo 0827783867

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *