Thử Thách đi tắm biển Phú Quốc Cùng Rosie TV ( trong MiNiWorld)

5 Comments

  1. mai tui quay hihi
    8h mấy

  2. đang trong kifg thi ko chs đc huhu

  3. mai chs nha
    ko có tui huhu

  4. m.n nhan theo doi tui tren mini world di

  5. Nhớ nhấn LiKe và Đăng ký cho các thành viên Team mik nha là mik. Rosie và Chummer. 😂😋😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *