THU HOẠCH LÚA MÙA 2019 THỜI CÔNG NGHỆ 4 0

10 Comments

  1. Thu hoạch lúa có máy này đỡ công đi vác

  2. ĐÚNG LÀ CÔNG NGHỆ CÓ KHÁC

  3. thu hoach lua bang phuong tien hien dai

  4. Bây giờ người nông dân có máy móc hỗ trợ rồi cũng tăng năng suất ông anh nhỉ!

  5. Thả diều thư giãn thích thật

  6. đã kết nối với bạn! khi bạn lùa máy gặt ra ngoài đồng ! chờ bạn kết nối chính thức mang máy gặt qua mình hợp tác

  7. khoái nhất khâu bắt cá, like đã nhấn chuông nhé

  8. Thu hoạch lúa mùa và bắt cá nhiều cá quá.cle.live ‘asia

  9. Về nhà đi con hay quá bạn ơi

  10. Gặt hái nhiều thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *