NGƯỜI QUÊ VỀ NHÀ ĐI CON THU HOẠCH LÚA MÙA 2019 THỜI CÔNG NGHỆ 4.0

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Author

10 Comments

  1. Nhịp sống TV (Life TV) Reply

    Bây giờ người nông dân có máy móc hỗ trợ rồi cũng tăng năng suất ông anh nhỉ!

  2. đã kết nối với bạn! khi bạn lùa máy gặt ra ngoài đồng ! chờ bạn kết nối chính thức mang máy gặt qua mình hợp tác

  3. Không rủ nữa nhé vlog Reply

    khoái nhất khâu bắt cá, like đã nhấn chuông nhé

  4. Đại Bàng Giải Trí TV Reply

    Thu hoạch lúa mùa và bắt cá nhiều cá quá.cle.live ‘asia

Write A Comment