Thông tin về Cloud 2.0 – Chia sẻ từ anh Simon TranThông tin về Cloud 2.0 – Chia sẻ từ anh Simon Tran – từ tòa nhà trụ sở Cloud 2.0
Cùng đội nhóm Victory Global
【Địa chỉ Văn phòng Cloud 2.0】
Q Sentral, 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *