Thờ Mẫu Tứ phủ là gì? Vì sao người Việt theo tín ngưỡng thờ Mẫu nhưng vẫn có quan niệm trọng nam khiTrong tín ngưỡng là việc tôn thờ nữ thần, thờ mẫu thần, thờ mẫu tam phủ, tứ phủ xuất hiện khá phổ biến và có nguồn gốc lịch sử và xã hội…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *