Thì ra đây cũng là 1 Nguyên Nhân làm giảm áp Nước sen vòi tắm

1 Comment

  1. Loại sen ko có cái đấy thj sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *