Tạo hdd boot đa năng cho ổ cứng di động [USB-HDD BOOT v2.5]

2 Comments

  1. đm hướng dẫn như cc, k có tiền đầu tư cái mic à, còn cái create wim file nó nằm chỗ cc nào, đm xàm lol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *