Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong MS Word 2010

3 Comments

  1. dạ thầy ơi cho e hỏi: làm sao để viết dấu tương đương nuk ạ ?

  2. mn cho mình hỏi làm sao để tạo chỉ số dưới trong công thức vậy VD như Ncd/(Z x Hbz) cái cd và bz là chỉ số dưới

  3. Trời thì ở trên cao mà đất thì ở dưới thấp. Muốn ôm cả đất, cả trời thì phải làm thao 😀

    Em muốn ôm cả đất / Em muốn ôm cả trời / Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *