Tám từ chối kết nối – từ chối chuyển giao công nghệ nuôi yến 4.0

2 Comments

  1. Trà Vinh nữa Tám ơi

  2. Hồng Ngự quê mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *