Tắm biển Phước Hải, xem thuyền thúng đánh bắt cá, tôm, mực. Du lịch Long Hải phần 2. [Osmo Pocket]Tắm biển Phước Hải, xem thuyền thúng đánh bắt cá, tôm, mực. Du lịch Long Hải phần 2.

Ngày thứ hai ở Long Hải, Mỹ Yến đi xem ngư dân đánh bắt cá, tôm, mực bằng thuyền thúng trên bờ biển Phước Hải và sau đó là tắm biển.

Camera by DJI Osmo Pocket.

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *