Tại sao đèn đường vẫn dùng đèn dây tóc mà không dùng đèn Led??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *