Tách ký tự, chữ trong chuỗi bất kỳ

6 Comments

  1. Mình hỏi tý. Sao phần lấy tên là phải làm phức tạp thế? Làm như thế này cũng được mà. =+RIGHT(A3;FIND(" ";A3)-1)

  2. cho em hỏi ví dụ em có ký tự này TIK-04-25 và CAK-05-8 anh dùng hàm gì để ấp dụng chung tách lấy 25 và 8 ạ

  3. anh cho em hỏi : khi dùng hàm fint dấu " " ý nghĩa là như thế nào vậy ?

  4. làm thế nào để kiểm tra file quét thẻ của công nhân có đúng vs thời gian quy định hay không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *