SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC – BÀI 7 : NHỮNG ĐIỀU CẦN YẾU ĐỂ TIÊU TRỪ NGHIỆP BỆNH (tt)ĐIỀM ĐẠM RỖNG RANG, BỆNH NÀO PHÁT KHỞI.
CƠ MẦU DẤY ĐỘNG, HỌA PHÚC LIỀN SANH.
Nội dung bài giảng nổi bật căn nguyên sâu xa, gốc rễ của mọi bệnh tật phát khởi từ TÂM, và hướng dẫn cách hóa giải nhất là các bệnh nan y cũng theo chiều hướng TRỊ BỆNH BẰNG TÂM.
CHÙA LONG HƯƠNG – NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI – ĐT. 0911 258 258 – 0906 258 258
EMAIL : tykheo.thichtuehai@yahoo.com
WEBSITE : www.chualonghuong.org

Xem thêm các video Sức Khỏe khác: https://kuherbal.com/category/suc-khoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *