Sửa chữa lại nhà yến bị thất bại theo công nghệ nuôi yến 4.0

1 Comment

  1. Ko biết có làm ra trò trống j ko, nói luyên thuyên làm cho người khác hoài nghi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *