Hệ sinh thái GateChain
Hệ sinh thái GateChain bao gồm mainnet CateChain, GateChain DEX, GateChain Token (GT), ví, v.v … Chúng tạo thành một hệ sinh thái phi tập trung đặc trưng bởi an toàn và hiệu quả cấp doanh nghiệp để lưu trữ, phát hành và giao dịch tài sản kỹ thuật số, đem tới giải pháp an toàn khi giao dịch trên blockchain.
Các chức năng của hệ sinh thái Gatechain
Chuyển / thanh toán thông qua ví
Phát hành, quản lý tài sản
Giao dịch phi tập trung trên GateChain DEX
Lưu trữ an toàn tài sản bằng công nghệ thanh toán bù trừ, tài khoản có thể được bảo vệ toàn diện và hỗ trợ thu hồi / xóa các hoạt động nhắm mục tiêu giao dịch bất thường.
Đa chữ ký giúp chia sẻ quyền sở hữu một tài khoản và được quản lý tùy chỉnh đối với tài sản của họ, phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp.
Phần thưởng đặt cược POS
Blockchain GateChain
GateChain là một blockchain công cộng thế hệ mới, tập trung vào an toàn tài sản trên chuỗi và giao dịch phi tập trung.
Một số khái niệm mới trên Gatechain:
Tài khoản thường(Normal Account): Tài khoản lưu trữ quỹ tương tự như địa chỉ Bitcoin. Tiền trong tài khoản bình thường có thể được thanh toán nhanh chóng. Sau khi được xác nhận bởi blockchain sẽ không thể thu hồi lại. Sau khi bị mất khóa riêng cũng không thể khôi phục lại. Phù hợp lưu trữ một lượng nhỏ để thanh toán hàng ngày.
Tài khoản bảo hiểm (Vault Account): Mô hình tài khoản mới do GateChain đưa ra đầu tiên. Nó có các tính năng bảo mật quan trọng có thể thu hồi tiền bị đánh cắp và khôi phục khóa riêng khi bị mất. Mỗi lần chuyển tiền cần chờ đợi một khoảng thời gian nhất định. Phù hợp lưu trữ lượng tiền lớn và không có nhu cầu sử dụng ngay.
Thời gian có thể thu hồi (Revocable Delay Period): tiền trong tài khoản bảo hiểm sau khi chuyển ra có thể thu hồi lại. Trong thời gian này (thực tế được tính theo số lượng khối), có thể gửi lệnh thu hồi để thu hồi lại số tiền và được chuyển vào tài khoản Retri.
Tài khoản Retri (Retri Account): Tài khoản liên kết bảo mật mặc định của tài khoản bảo hiểm. Khi hoạt động chuyển tiền của tài khoản bảo hiểm được thu hồi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản này.
Xóa chiều cao (Clearing Height): Đó là một thời điểm trong tương lai, nghĩa là thời gian của chiều cao blockchain trong tương lai. Sau khi đạt đến chiều cao thanh lý, tiền trong tài khoản sẽ được phép thanh lý.
Giao dịch thu hồi (Revoke): khi gửi lệnh giao dịch trong tài khoản bảo hiểm và vẫn trong thời gian có thể thu hồi, có thể sử dụng thao tác này để thu hồi tiền trở lại tài khoản “Retri Account”.
Giao dịch có thể thu hồi (Revocable Transaction): Giao dịch được thực hiện từ tài khoản bảo hiểm là giao dịch có thể thu hồi. Trong thời gian có thể thu hồi, có thể gửi lệnh thu hồi để thu lại số tiền, sau khi quá thời gian có thể thu hồi thì sẽ không thể thu hồi lại được.
Giao dịch không thể thu hồi: giao dịch được thực hiện từ tài khoản thường là giao dịch không thể thu hồi, sau khi blockchain xác nhận sẽ không thể thu hồi lại được.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Author

Write A Comment