STV – Chuyên mục Nông dân ! Sóc Trăng – Những nông dân thời 4.0STV – Trước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cùng với tình trạng biến đổi khí hậu và những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nông dân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Khoa học công nghệ là giải pháp bắt buộc nông dân phải hướng tới thực hiện. Trong đó kết nối với doanh nghiệp, liên kết, gắn với thị trường để làm nông nghiệp 4.0 là điều quan trọng.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *