STV -Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng chấn chỉnh việc cấp cứu, đưa rước bệnh nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *