Sau vụ nhà kho công ty Rạng Đông, Bộ TNMT công bố có đến 27,2 kg thủy ngân phát tán ra môi trường. Lo ngại tới sức khỏe của những người trong gia đình,…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Author

Write A Comment