Sai phạm ở tòa nhà trái phép trên đèo Mã Pì Lèng cần xử lý nghiêmBộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Thông tin chi tiết

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *