Đây là tập 1 của kênh Minh Ky Fun and Games. Tập 1 giới thiệu về trường mầm non Sơn Ca, Kim Giang, Hà Nội. Trường mầm non rất đẹp, trường rộng rãi có…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Author

Write A Comment