Quốc Gia Số | Đại Học Thông Minh: Cơ Hội Và Thách Thức | Biến Thách Thức Thành Cơ Hội Bứt PháĐược diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tham dự Hội thảo là các Nhà khoa học đến từ những Trường Đại học, học viện lớn như: Đại học Bách Khoa, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện kỹ thuật quân sự, Học viện Bưu chính viễn thông, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Đại học công nghiệp Việt Trì, Đại học Thái Bình, … Giảng viên, Sinh viên các Trường Đại học, học viện, … và đại diện các Công ty công nghệ.
—————————————————————————————————–
Chia sẻ với các đại biểu tham dự hội thảo, GS TS Trần Đức Viên – Chủ tịch Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhìn nhận, thời đại nào thì giáo dục theo hướng đó và trong thời đại CMCN 4.0 thì giáo dục phải là giáo dục thông minh,đại học phải là biểu tượng của khoa học công nghệ và chúng ta phải trả lời xem đại học thông minh để làm gì để đi vào thực chất của CMCN 4.0.
——————————————————————————————————–
Theo PGS TS Nguyễn Chấn Hùng – Viện Tự động hóa và Điều khiển Đại học Bách khoa Hà Nội, CMCN 4.0 đã tạo ra sự bùng nổ các mô hình kinh tế mới được kích hoạt bởi công nghệ. Và số lượng cùng chất lượng sinh viên không đáp ứng được nhu cầu của CMCN 4.0. Chính vì thế, các đại học Việt Nam phải nhanh chóng chuyển đổi để đào tạo ra nguồn nhân lực thích ứng với CMCN 4.0. Đó chính là sự chuyển hóa từ trường học thông thường sang trường học thông minh.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *