(Quê Tôi) -Nặn mụn nhọt ngay đầu ra máu tới khóc (không dành khi đang ăn cơm)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *