POWERPOINT 2010 – HƯỚNG DẪN BÀI TẬP SỐ 3 (MỚI)

4 Comments

  1. làm sao để viết được chữ hoa loa kèn vậy thầy

  2. Làm sao để tạo ra chữ hoa loa kèn từng ô và phông chữ in thường vậy thầy

  3. thầy có nhận làm tiết xhwx m n ko a

  4. Da cho e hoi lam sao de dau huyen voi chu e chay cung 1 luc ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *