PMC – Hướng dẫn sơ cấp khi bị chuột rút

4 Comments

  1. Hướng dẫn rất dễ hiểu. Cảm ơn bạn nhiều :))
    Triệu like

  2. ở bàn chân thì sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *