Phát triển thị trường bảo hiểm trong bối cảnh cách mạng 4.0Ngày 14/11, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Tập đoàn IEC và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức “Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019” với chủ đề “Chiến lược đột phá phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *