Phạm Thúy Quỳnh – Lễ khánh thành bệnh viện đa khoa Sóc Trăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *