Peninsula trong lòng Khu đô thị An Viên – Nha Trang. Flycam toàn cảnh đã đến tầng 9.PENINSULA ra đời đúng thời điểm, với pháp lý hoàn chỉnh, thực tại thi công đến tầng 9/22 tầng (Sẽ cập nhật). Đáp ứng tiêu chí của Khách hàng…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *