Parody [Nhạc Chế ]: Em Đừng Sợ Má La

4 Comments

  1. Kênh chuyên lục lại những video của các cao nhân thời xưa nhé mấy bạn 😂

  2. Nghe bài này chục lần r nghe lại vẫn thấy hay vậy trời 🤣🤣

  3. Cắp bản quyền à 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *