Ông vua Off – Road BTR 80 Chấp mọi địa hình. Leo núi, Lặn Biển, Băng đầm lầy dễ như ăn cơm – ZuniTVÔng vua Off – Road BTR 80 Chấp mọi địa hình. Leo núi, Lặn Biển, Băng đầm lầy dễ như ăn cơm – ZuniTV

#Spintires #MudRunner

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *