nhuộm hight light , khói thật cá tính

10 Comments

  1. A..chia sẽ cách làm lai khói trên nền tóc nâu đi a…nếu nhuôm nâu..móc lai trước hay nhuôm mau trước vậy a…

  2. Cho e xin công thức làm hight light khói như clip đi huynh

  3. Mới xem trên tik tok xong

  4. Duỗi +nhôm bao nhiêu vậy a

  5. Đây phối màu đi anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *