Nhóm người bất chấp nguy hiểm leo lên đỉnh núi th.i.ê.ng Phần II

4 Comments

  1. Bay phantom 4 pro hả anh

  2. Núi này sau nhà e nha mấy bác

  3. Núi gì mà cao thế anh

  4. Phần này chưa lên được vấn có phần tiếp.có vẻ ngày càng hấp dẫn và ly kỳ đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *