Ngành Quản lý thông tin – Chìa khóa thành công trong kỷ nguyên sốNgành Quản lý thông tin Chất lượng cao Xã hội hóa (Information Management) được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bắt đầu xây dựng từ năm 2017, chính thức tuyển sinh từ năm 2019 với mục tiêu đón đầu nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *