NEW HAIR ĐÀ NẴNG #Newhair 416 Trần Cao VânTÂM SỰ NGƯỜI LÁI ĐÒ…
Tôi từng trực tiếp điều hành, và đào tạo, cố vấn giải pháp cho nhiều tập đoàn làm Tóc của Singapore, Hàn Quốc. Môi trường kinh doanh tuy khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn thấy thuận lợi vì quyền lực trong tay giúp tôi ra những quyết định dễ dàng.
Nhưng việc điều hành một Học Viện Tóc New Hair “nhiều bạn trẻ” không để thực hiện một chút nào,vì các bạn ấy còn quá non với kinh nghiệm gần như bằng không (zero), quả là thách thức lớn nhất của cuộc đời tôi ” Học Viện Tóc Của Người Việt”
. Nó đòi hỏi chúng tôi phải có khát vọng đủ lớn, tầm nhìn đủ xa, năng lực đủ để lèo lái, và sức chịu đựng khủng khiếp để chống chọi với nhiều thứ..
Nó đòi hỏi chúng tôi phải vận dụng hết mọi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về hoạch định chiến lược, thiết kế mô hình, đào tạo , thiết kế thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở, marketing, thương hiệu, truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý con người,( học viên) văn hóa học tập, thấu hiểu từng mỗi cá nhân, hoạch định và tổ chức dạy cho phù hợp, thậm chí, cả xử lý khủng hoảng tài chính các trường hợp học viên hết tiền ăn, tiền trọ chỉ dẫn và dạy bảo…vv
Nó cũng đòi hỏi chúng tôi phải biết cách xây dựng niềm tin, sức chịu đựng, và sự thấu hiểu sứ mệnh và tầm nhìn của Cty các giá trị cốt lõi cho những con người ngồi trên cùng một con thuyền với mình ( quảng lý , thợ chính). Việc này là khó nhất vì nó đòi hỏi sự hy sinh – hy sinh sự bình an và lợi ích riêng của chính mình để phụng sự cho sứ mệnh lớn lao của Một thế hệ trẻ yêu nghề tóc.
Tô Ni Giống Trainer
#Hocvientocnewhair Làm đẹp cho người,cho đời !

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/lam-dep

1 Comment

  1. Em oi chi sinh nam 82 hoc nghe doc khong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *