Năng lực Cong nghe là gìNăng lực công nghệ là gì? Trong mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ thì khoa học hướng tới khám phá, tìm hiểu, giải thích thế giới; còn công nghệ, dựa trên những thành tựu của khoa học, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, cải tạo thế giới, định hình môi trường sống của con người. Vì vậy, năng lực công nghệ giúp cho con người sống làm việc, học tập trong thế giới công nghệ được hiệu quả, an toàn, đem lại giá trị sống tốt nhất.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *