Mụn chìm hay mụn ẩn dưới da tự khắc chui ra nhờ đắp thứ này, không cần phải đi Spa.

1 Comment

  1. ad ơi, tẩy da chết phải làm sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *